Bel ons vandaag nog op!06-51303834

Zelf brengen en halen van maandag t/m donderdag van 07:30 tot 11:30 uur
uitsluitend na telefonische afspraak
.

 

Voorwaarden Strijkservice Purmerend

Gebreken
Indien wij bij aanvang van de strijkwerkzaamheden ondeugdelijkheden (gaatjes, kapotte rits, ontbrekende knoopjes) en/of bestaande vlekken aantreffen, gaan de desbetreffende strijkstukken ongestreken retour.

Aanwijzingen label
Alles wordt gestreken volgens de labelaanduiding van het strijkstuk, is dit niet aanwezig dan gaat het strijkstuk ongestreken retour.

Afgifte strijkgoed
A.Teruggave van het strijkgoed aan de klant geschiedt slechts tegen kontante betaling
B. Indien de klant niet thuis is op het afgesproken tijdstip, zal Strijkservice-Purmerend gerechtigd zijn dubbele bezorgkosten in rekening te brengen

Aansprakelijkheid
Strijkservice-Purmerend is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd en/of verloren gegaan strijkgoed, tenzij dit te wijten is aan opzet of nalatigheid van Strijkservice-Purmerend.
Mocht Strijkservice-Purmerend aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade aan het strijkgoed, dan zal deze worden vastgesteld aan de hand van de "gebruikswaarde" van het strijkgoed en kan dit nooit hoger oplopen dan 50 euro per strijkgoed, per klant.

Onder gebruikswaarde wordt in dit verband verstaan de originele aankoopwaarde van het strijkgoed onder aftrek van de afschrijving voor de gebruiksduur van die zaak.

Indien de originele aankoopwaarde niet kan worden aangetoond zal worden uitgegaan van de normale waarde van een vergelijkbare zaak.

Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van het strijkgoed dient de klant uiterlijk binnen 24 uur na het brengen van het strijkgoed aan ons te melden.

Alle meldingen na deze periode zullen niet door Strijkservice-Purmerend in behandeling worden genomen en er zal in geen geval aansprakelijkheid voor worden aanvaard.

Strijkservice-Purmerend is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van voorwerpen, c.q. geld, wat is achtergebleven in het strijkgoed.